Past Meetups Attended by benoƮt chesneau

Django Meetup Suisse Romande #27

19:00 - 22:00 brutasse zyegfryed FavreGregory benoitc tchappui vince2_ Sypuro nveldik

Lausanne, VD meetup python django switzerland

Erlang / Elixir Introduction

19:00 - 21:00 ikr philippkueng g33konaut maxrzepka benoitc

Zurich, ZH ruby erlang fp elixir