Past Meetups Attended by Jan Wloka

JSZurich - jsnice.org

19:30 - 21:30 shvi ckuert ebii julianwachholz 29a_ch jviereck streunerlein tforrer grssnbchr fidelthomet and 7 more...

Zürich, ZH javascript jszurich jsnice.org

JavaScript von der Datenbank bis zum Browser

18:00 - 19:15 crashtester

Zürich, ZH javascript zurich mongodb jug.ch nodejs angularjs